Kassa–Márai–Budapest

Kirakni rajzod, régi Kassa, álom. (Cassovia)

Budára költöztünk, az ismerős negyedbe. (Egy polgár vallomásai)

A sorok Márai Sándor „két fővárosát” idézik: Kassát, a szülőhelyet, a gyerekkort, a családot és neveltetést, a tartást adó várost, valamint húsz éven át lakóhelyét, Budapestet, még inkább Budát. Kassát számtalan művében őrizte meg az író (Egy polgár vallomásai, Kassai őrjárat, A féltékenyek, versek, cikkek) és majdnem mindig a nosztalgia, a gyermekkor, az eredeti polgári világ örök helyszíneként tűnik fel a Város. Buda(pest) az íróvá válás, a polgári értékekkel való azonosulás, de a kávéházak, kiskocsmák és a lapszerkesztőségek városa is, ahol mindez egységgé ötvöződött, így vált a Várban lakás világnézetté.

Az idei Budavári Könyvünnep lehetőséget teremt a két város találkozására, párbeszédére: eseményünk díszvendége Kassa, ami Márai szerint lélekszámra kicsiny, múltra és hírre nagy, vagyonban szegény, szellemben gazdag, jellemben erős és szépségben, arányban különösen kedves város megőrizte rangját a világban. Ott áll a sorban Firenze, Oxford, Nürnberg között. […] Kassa egy pont ezen a titkos térképen, s a vándor, aki az erdőben és a történelemben tévelyegve néha már nem lát biztos irányt az európai talajon, felpillant a kassai toronyra, s megkönnyebbülten érzi: igen, otthon vagyok, az örök Magyarországon és az örök Európában vagyok. (Kassa)

Kiváló alkalom az idei könyvünnep a két város találkozására, a Márai Sándorra való közös emlékezésre. A Budavári Önkormányzat számára e meghívásra ösztönzést adott az is, hogy tavaly szeptember óta az író halálának harmincadik évfordulójára készülve-emlékezve minden hónapban egy-egy, különböző témájú Márai est szerepelt a Jókai Anna Szalon műsorán. Ezek között több alkalommal kapott kiemelt szerepet Kassa, akár az író verseiről, akár az egyes városokhoz való kötődéséről, vagy emigrációja kapcsán legfontosabb gyökereiről volt szó.

A Budavári Könyvünnep (Máraira emlékező és Kassát köszöntő) programjai között szerepel az Aki Kassán született, fővárosi embernek született című műsor Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész közreműködésével, melyben a „két fővárost” idéző műrészletek, vetített képek és zene segítségével elevenedik meg a kassai polgár élete, látásmódja és ragaszkodása élete két legfontosabb helyszínéhez. Az itt először bemutatásra kerülő előadás közelebb visz a titokhoz, az író kötődéseihez, s ha megfejteni nem is tudjuk, legalább megérthetjük, miért írta Márai: Mi a titkuk? Már egy ember titkát is nehéz megmondani, mennyivel nehezebb megszólítani egy város belső hangját! (…) Mert az igazi urbanitás nem a sugárút, nem is az aszfalt, vagy a hirdetőoszlop, hanem a legenda, mely egy valóságos város lakóinak lelkében kialakul a város egyéniségének titkáról. (Városok legendája)

Köszöntsük együtt Kassát és Márai Sándort szeptember 6–8 között a Szentháromság téren, fedezzük fel együtt a Budai Vár világnézetet adó légkörét és hangulatát!

Budavári Önkormányzat

Budavári Önkormányzat 2019.