A Budapesti Újságírók Egyesülete 1909. évi Almanachja.

Az Országos Széchényi Könyvtár egy igazi különlegességet mutatott be: a Budapesti Újságírók Egyesülete 1909. évi Almanachját. Az Argumentum Kiadóval közös kiadást – mely egy forráskiadás-sorozat része – Széchényi Ágnes akadémikus, Boka László, az OSZK tudományos igazgatója és Szénási Zoltán, az MTA tudományos munkatársa mutatták be. A 19. század második felében rohamosan fejlődő technika magával vonta a nyomtatott sajtó fellendülését is, amelyre óriási igény mutatkozott. Nemcsak a lapok szaporodtak meg (1850-ben indult a külföldiek közül pl. a The New Times, a Frankfurter Zeitung is), de a hazai újságíró-szervezetek is ekkor jöttek létre. A szerkesztők nem véletlenül az 1909-es évvel kezdték a sorozatot: 1908-ban indult a Nyugat, amelyet „a Figyelő új folyamaként” aposztrofáltak – nem bíztak ugyanis a sikerben. Az almanach „A legújabb irodalom körül” című fejezetében többek közt Ady Endre, Ignotus, Schöpflin Aladár, Hatvany Lajos, illetve Beöthy Zsolt, Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő és Szabolcska Mihály, „A nemzetköziség körül” címűben pedig mások mellett Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, Szabó Ervin polémiái szólalnak meg.

Budavári Önkormányzat

Budavári Önkormányzat 2019.